top of page

Medlemskap

Inn- og utmeldinger av medlemskap gjøres i Spond

Ryttergruppe 0-12 år

https://group.spond.com/HJRKV

Ryttergruppe over 13 år

https://group.spond.com/YSSFP

 

Her vil det fortløpende legges ut info om treninger, løp, dugnader etc.

 

Klubbens totale medlemstall teller når vi får tildelt midler fra idrettens støtteordninger, og vi oppfordrer derfor samtlige foreldre til å registrere seg i Spond og tegne medlemskap i klubben.

Medlemskontingent for 2023 blir:

· kr 300,- for medlemskap pr person.

· kr 1200,- i treningsavgift for enkeltmedlem

· kr 1400 i treningsavgift for familiemedlemskap

For inntil 2 medlemmer i tillegg til treningsavgiften utgjør dette tilsvarende som fjorårets kontingent.

 

For å at vi skal kunne sende ut medlems- og treningskontingent, så må alle medlemmer også registreres i Spond Club

https://club.spond.com/landing/signup/mossbmx

NB! uten betalt medlemskap har du heller ingen forsikring

Ta kontakt dersom det er noen spørsmål tilknyttet dette.

Mail: mossbmx@outlook.com, eller tlf 412 12 960 (Else Marie Wollmo)


bottom of page