Moss BMX startet i 1990 og har ……..

Moss BMX er en inkluderende klubb. Vi ønsker å være et tilbud til alle som ønsker å bli med. Siden BMX er en individuell sport er det ingen krav til oppmøte eller resultater. Vi har medlemmer som er med på alt, og vi har medlemmer som bare er på treninger av og til. Dette er helt opp til den enkelte. Men vi ønsker å støtte de som vil og det er et tilbud om utvidet trening fra det året man fyller 13 i samarbeide med andre klubber i regionen. I Norge er det aktive medlemmer fra 4 til 55 år. I klubben er det positivitet og inkludering som står i fokus. Vi har ingen foreldre eller tilskuere som kjefter eller sprer negativitet slik vi ser i andre idretter. Dette tolereres heller ikke.