- Leder:   

  Kay Wågbø Tlf: 906 70 616

- Nestleder:

Simon Magnus Simonsen  Tlf: 412 34 684

- Kasserer:

 Else Marie Wollmo Tlf: 412 12 960

- Styremedlem:

 Petter Halvorsen Tlf: 900 60 781  

- Styremedlem:

 Jan Steven Johannessen,  Tlf: 934 64 552 

- Styremedlem:

Bernt Godiksen, Tlf 938 88 12

- Varamedlem:   

Grete Rosengren, Tlf 932 02 799