Utøveren

Dette er jo det aller viktigste av alt. Her er det glede, samhold og utvikling som står i fokus. Men siden BMX er en fysisk intensiv sport er det bra med et sundt og variert kosthold. Selv om mye av sporten er teknikk er det alltid bra med god fysikk. Det er viktig å drikke mye vann. Dette blir også passet på av treneren på treningene. Det er opp til hver enkelt å sørge for egen ernæring. En indikasjon på et godt kosthold og med enkel forklaring finnes her: 
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/undervisningsopplegg/media46862.media