top of page

Lisens

I tillegg til å være medlem i klubben må man ha lisens i NCF. Det anbefales en helårslisens da denne inkluderer forsikring hele året. Denne lisensen er gratis til og med 12 år. Les mer og kjøp lisens her: https://www.sykling.no/article/5-grunner-kjope-helarslisens


Når dette er gjort melder du fra til klubben og får da et startnummer som følger deg og brukes i løp.
NB! Du kan bli bedt om å vise lisens på løp og det er derfor lurt å ha en kopi av denne med seg på alle løp.

bottom of page